Skip to content
รถลากพาเลท

จิ๋วแต่แจ๋ว!! รวมประโยชน์ของรถลากพาเลท

  • by

รถลากพาเลท เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับขนย้ายสินค้าหรือวัสดุที่วางอยู่บนพาเลท โดยมีลักษณะเป็นโครงเหล็กมีล้อและงาสำหรับยกพาเลทขึ้น-ลง ประเภทรถลากพาเลท นั้นมีหลากหลาย… Read More »จิ๋วแต่แจ๋ว!! รวมประโยชน์ของรถลากพาเลท